W dobrą stronę

6 listopada 2018   19:48

(…) zawiesiłem publikacje „markowych” rozważań.

Zapraszam w dobrą stronę

Mirakel

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  /1 Kor 9,16/

Mirakel to już nie tylko idea, to otwarcie na Prawdę. PRAWDA ma imię i brzmi ono – JEZUS CHRYSTUS, a jeśli już wiesz, to co z tym robisz?

Mirakel, to dziękczynienie za każdy zwykły dzień.
Mirakel to cud zachwytu nad Stwórcą i nad… tobą.
Mirakel, to spojrzenie na objawiającego się Boga.

Mirakel to refleksja nad treścią Objawienia, które fascynuje, budzi ciekawość, intryguje, nie tylko skłania do refleksji, ale wręcz zmusza do myślenia.

Mirakel – tak mówią Norwegowie, Szwedzi, Duńczycy i Niemcy.

Co znajdziesz na Mirakel?

Zaproszenie do wspólnej modlitwy: 

Panie! Pomóż nam tak kochać, aby każde spotkanie, każda myśl stała się czasem nawrócenia i triumfu dobra nad złem…, miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią, wierności nad zdradą. Duchu Święty daj nam mądrość i przenikliwość serc i naucz tak kochać Chrystusa, abyśmy nigdy i za żadne skarby nie pomylili Go z kimś innym.


Czego nie ma na Mirakel?

marek+