NG 48 – Fatima 13.10.2018

To nie jest zdjęcie z Fatimy i nie wiem z jakiej strony je skopiowałem 😀

Nowenna Gietrzwałdzka

MATKA RÓŻAŃCOWA


Na rozpoczęcie:  https://www.youtube.com/watch?v=9sflxflGRSw – wyk. Justyna Reczeniedi

HYMN 
LG Sobota III tydzień (21.07.2018-dz.9)

1 Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni; daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach. 

2 Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy mroki umysłów i serca ożywi, Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca, które już wschodzi. 

3 Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę, zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu; w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę Twoją obecność. 

4 Uświęć owoce naszego wysiłku, obdarz pokojem i łaską wytrwania, prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom. 

5 Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy, chwała niech będzie na niebie i ziemi, Ty bowiem jesteś weselem i dobrem duszy człowieczej. 

Amen.


Modlitwa Nowenny Gietrzwałdzkiej

Prowadzeni orędziem Maryi

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka! 
Królowo Niebios i Pani Aniołów! 
Ty ukazałaś się na warmińskiej ziemi, 
aby wzywać do nawrócenia, pokuty, 
żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości. 
Prowadzeni Twoim orędziem, 
oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę, 
aby z radością przyjmować Ewangelię Twojego Syna. 
Ty, która w Gietrzwałdzie obiecałaś, że 
zawsze będziesz przy nas, wstawiaj się za nami, 
aby nasza wiara wyznawana, 
celebrowana i praktykowana na co dzień, 
pogłębiała się i owocowała czynnym udziałem w życiu Kościoła 
oraz podejmowaniem dzieł apostolskich. 

Matko Niepokalanie poczęta! 
Ucz nas wiary, nadziei i miłości. 

Królowo Różańca Świętego! 
Przypominaj nam, że zbawienie dokonane przez Twojego Syna 
uobecnia się w życiu sakramentalnym Kościoła! 
Pomagaj nam w rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego, 
abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, 
dostrzegali znaki Bożej obecności w świecie 
i byli posłuszni Jego natchnieniom. Amen.


Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Kyrie, elejson – Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, Matko Boża Gietrzwałdzka – módl się za nami. 
Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, Uzdrowienie chorych, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, Pocieszycielko strapionych, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, Ucieczko grzesznych, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i powściągliwości, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych – wstawiaj się za nami. 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Módl się za nami, Matko Boża Gietrzwałdzka. 
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Litania do Matuchny

Ty która niesiesz naszej ziemi 
Siłę dla utrudzonych wiarą 
Panno Nadziei – módl się za nami 

Ty, która dajesz ludziom światło 
Że miłość może być prawdziwa 
Oblubienico – módl się za nami 

Ty, która pogrążonym w smutku 
Dajesz odwagę wśród cierpienia 
Panno radosna – módl się za nami 

Ty, która jesteś naszym domem 
Sprawy zwyczajne weź w obronę 
Panno ubogich – módl się za nami 

Ty, która niesiesz pojednanie 
Trudną samotność gubisz w mroku 
Matko tych, co się nie spotkali… 
módl się za nami

ww.karmelsprecowo.pl s. Miriam od Jezusa OCD Karmel – Spręcowo

EWANGELIA
Jezus w gościnie u Marty i Marii
Łk 10, 38-42
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza


Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.
Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».


Oto słowo Pańskie.


Kiedyś pewien trener nie pozbawiony poczucia humoru, ale i rzeczywistości, na pytanie dziennikarza: dlaczego jego piłkarze tak mało biegali, odpowiedział: CZASAMI LEPIEJ MĄDRZE STAĆ, NIŻ GŁUPIO BIEGAĆ.


Pan Jezus nie dyskredytuje rzecz jasna wysiłków i zaangażowania Marty, bynajmniej 😀 Bardzo ciekawe, że ten Jego i Marii bezruch wydobywa z Marty coś, czemu ona powinna się bliżej przyjrzeć. Coś, co można dostrzec tylko w świetle Chrystusowej mądrości. To tak jak wówczas, gdy fale zalewały łódź, a Chrystus jak gdyby nigdy nic spał. Wtedy również podobny zarzut pod swoim adresem usłyszał: Panie! Czy ci to obojętne, że giniemy?! Dziś Marta utyskuje podobnie: widać jesteś obojętny…, ja ginę już prawie pod ciężarem tych obowiązków, a Ty nie dość, że siedzisz, to jeszcze demoralizujesz moją siostrę.
W innym miejscu Pan Jezus mówi starajcie się naprzód o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko – będzie wam dodane.


Co zatem Pan chce nam uzmysłowić?


To, aby spotkanie z Nim nadawało naszym wysiłkom odpowiedni kierunek, porządki znaczenie. Także i to, abyśmy nie zatracili się w aktywizmie, ale oczyścili go z tego nadmiaru, bo nie raz możemy dojść do wniosku, że i na modlitwie nie mamy czasu, a potem w później w przypływie desperacji możemy uznać, że modlimy się właśnie tym naszym działaniem nacechowanym aktywizmem.


Prośmy Niepokalaną, abyśmy nie zapominali po co to wszystko. Prośmy Ducha Świętego o jasność umysłów dla nas, byśmy umieli we właściwy sposób podejść do tego, co należy do naszych obowiązków. Prośmy Pana, abyśmy robiąc to co do nas należy szli prosto do domu naszego Ojca w niebie. Prośmy Boga, abyśmy tak jak On mówi słuchali Pana Jezusa, Wszystko inne będzie nam dodane, również przez nasze zaangażowanie, oraz mądrą i owocną pracę. Amen.

PIEŚŃ na zakończenie:   
Bliscy i oddaleni – ks. Jan Twardowski /Teatr SE/ 
https://www.youtube.com/watch?v=_dqGfUwjGHo