Droga Krzyżowa za kapłanów

Święty, a jednak ludzie wydali na Niego niesprawiedliwy wyrok. Potrafili oskarżyć Najwyższego, Świętego Kapłana. Co dopiero tych nie świętych, grzesznych ludzi, których na przestrzeni wieków powołuje Bóg do kapłańskiej posługi? Ileż niesprawiedliwych wyroków, ile krzywdzących sądów, ile nieuzasadnionych słów krytyki, wypowiada świat pod adresem kapłanów? Kto jest w stanie sprawiedliwie osądzić kapłana, jak nie sam Bóg? Żaden człowiek tego nie potrafi.

Droga Krzyżowa za kapłanów
Rozpoczynamy Drogę Krzyżową, którą w całości poświęcamy modlitwie za kapłanów.


Najświętszy Sakrament, największy skarb, jaki posiada Kościół, znajduje się w kapłańskich rękach. Modląc się za kapłanów, modlimy się o to, by Eucharystia była otoczona należną czcią. Rozważając tę  Drogę Krzyżową, w sposób szczególny módlmy się również  o wierność kapłanów.


Stacja I – Najwyższy Kapłan niesprawiedliwie osądzony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Święty, a jednak ludzie wydali na Niego niesprawiedliwy wyrok. Potrafili oskarżyć Najwyższego, Świętego Kapłana. Co dopiero tych nie świętych, grzesznych ludzi, których na przestrzeni wieków powołuje Bóg do kapłańskiej posługi? Ileż niesprawiedliwych wyroków, ile krzywdzących sądów, ile nieuzasadnionych słów krytyki, wypowiada świat pod adresem kapłanów? Kto jest w stanie sprawiedliwie osądzić kapłana, jak nie sam Bóg? Żaden człowiek tego nie potrafi.

Panie Jezu! Przebacz wszystkie nasze niesprawiedliwe sądy, jakie wypowiedzieliśmy pod adresem Twoich kapłanów.

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany,  Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś  Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja II – Najwyższy Kapłan bierze Krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Krzyż, to ołtarz na którym Najwyższy Kapłan złoży jedyną Ofiarę, zdolną pojednać świat z Bogiem. Każde powołanie kapłańskie, to wezwanie do dźwigania krzyża, do odpowiedzialności za zbawienie wielu. Jedno z najtrudniejszych powołań na ziemi. Panie Jezu! Wyciągający ręce po drzewo krzyża, prosimy Cię, aby kapłani odpowiedzieli na Twoje wezwanie. By wypełnili swoje powołanie do końca tak, jak pragnie tego Twoje Kapłańskie Serce.

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja III – Najwyższy Kapłan upada pod ciężarem Krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Panie Jezu, Twoje ludzkie siły okazały się zbyt małe wobec ciężaru zbawienia świata. Ugięły się Twoje kolana pod ciężarem krzyża. Przy trzeciej stacji prosimy za kapłanów najmłodszych, którzy stawiają pierwsze kroki na niełatwej drodze kapłańskiego życia. Szczególnie za tych, którzy uginają się pod ciężarem swojego powołania. Panie Jezu! Spraw, aby wsparci Twoją łaską, zdołali je zrealizować do końca.

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja IV – Najwyższy Kapłan spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Matka Jezusa uczestniczy w Jego kapłańskiej ofierze. Jest bardzo blisko. To wielkie szczęście mieć blisko kochającą i wspierającą Matkę. Żadne serce na ziemi nie rozumie tak doskonale powołania kapłańskiego, jak serce matki kapłana. Dopóki bije, uczestniczy w jego kapłańskim życiu. Matko Bolesna! Ogarnij swoim Sercem matki kapłanów. Naucz je trudnej sztuki towarzyszenia swoim synom na drodze ich powołania.

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja V – Szymon z Cyreny pomaga Najwyższemu Kapłanowi nieść Krzyż

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Kapłan musi umieć współpracować z ludźmi, nawet wtedy, gdy oni niechętnie angażują się w sprawy zbawienia. Panie Jezu przyjmujący pomoc Szymona! Naucz nas, jak winno wyglądać wspólne dzieło kapłanów i świeckich w zbawieniu świata. Udziel wszystkim kapłanom łaski współpracy z ludźmi świeckimi, aby umieli wspólnie podejmować trud odpowiedzialności za uświęcenie ludzkości.

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja VI – Święta Weronika ociera twarz Najwyższego Kapłana

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Ludzie dziś nie mogą dosięgnąć Twojej twarzy Panie, ale mogą dosięgać twarzy Twoich kapłanów. Ileż to już razy w ciągu dnia, uderzają, zniekształcając ich twarze? Wystarczy spojrzeć na ekran telewizora, by zobaczyć zniekształcony obraz Twego kapłana. Spraw Panie Jezu, by pojawiły się ręce, które potrafią odsłonić piękno twarzy Twojego kapłana. Dziś trzeba wiele odwagi, by we współczesnym świecie otrzeć zniekształconą twarz kapłańską.

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja VII – Najwyższy Kapłan upada po raz drugi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Panie Jezu, powstający z upadku, prosimy Cię o łaski potrzebne dla spowiedników. Podnosić ludzi z upadków, to nie łatwa sprawa. Wypełnij serca kapłańskie Twoją mądrością, cierpliwością i miłością, aby umieli podnieść tych, którzy upadli w grzechy! Niech konfesjonały będą miejscem powstania wielu, powstania naszego Narodu.

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja VIII – Najwyższy Kapłan upomina kobiety

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Upomnieć drugiego człowieka tak, by upomnienie odniosło skutek, to wielka sztuka. Kapłan jest odpowiedzialny za upomnienie, za prostowanie dróg ludzkiego myślenia. Zwłaszcza, gdy ludzie zbaczają na ścieżki prowadzące daleko od Boga. Panie Jezu, upominający jerozolimskie kobiety, udziel kapłanom stojącym na ambonie, ducha braterskiej miłości, potrzebnej do skutecznego upominania błądzących!

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja IX – Najwyższy Kapłan upada po raz trzeci

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Panie, powstający z trzeciego upadku, zanosimy do Ciebie modlitwę wynagradzającą za zgorszenia, które dają kapłani. Gdy ten, kto ma uświęcać i jednoczyć z Bogiem prowadzi do grzechu, uczy grzechu – niszczy człowieka – popełnia jeden z najcięższych grzechów, jaki jest do popełnienia na ziemi. Zgorszenie dane przez kapłana trudno naprawić. Mijają lata, a zadana rana nie przestaje krwawić. Prosimy Cię, Najwyższy Kapłanie o łaskę Twego Miłosierdzia dla każdego kapłana, który na ziemi był powodem zgorszenia.

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja X – Najwyższy Kapłan z szat odarty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Najwyższy Kapłan oddaje wszystko, nawet ubranie. Kapłaństwo łączy się nierozerwalnie z ofiarą, z oddaniem wszystkiego, co doczesne, materialne. Nam, ludziom trzeba długo dorastać do tego, byśmy umieli złożyć ofiarę ze wszystkiego. Odarty z szat Panie, prosimy Cię, by kapłani nie ulegali pokusie materializmu i chciwości! Ukaż im piękno ewangelicznie pojmowanego ubóstwa.

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja XI – Najwyższy Kapłan przybity do Krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Nadeszła Twoja godzina, czas cierpienia i pełnej ofiary. Z Twoją krwią wypływa modlitwa przebaczenia za tych, którzy Cię mordują. Naucz Panie, Twoich kapłanów miłości przebaczającej, naucz ich zwyciężać miłością, gdy dostają się w ręce wrogów. Tylko wtedy, kiedy sami to potrafią, zdołają uczyć trudnej miłości nieprzyjaciół tych, którzy są im powierzeni.

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja XII – Najwyższy Kapłan składa swą Jedyną Ofiarę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Golgota, to miejsce pojednania ziemi z niebem. Oby wszyscy kapłani, stojąc przy ołtarzu, zawsze mieli świadomość uobecnienia Twojej krwawej ofiary. Oby sami korzystali w pełni z jej owoców i umieli rozdzielać je innym. Golgota, to źródło kapłańskiego powołania. Tu się ono rodzi i tu się spełnia. Panie Jezu, umierający na krzyżu, dziękujemy Ci za dar kapłańskich powołań! Dziękujemy za to, że kapłani mogą na ziemi uobecniać dla nas Twoją Najświętszą Ofiarę!

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja XIII – Ciało Najwyższego Kapłana złożone do grobu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Panie Jezu! Twoi bliscy: Matka, Jan Apostoł, Józef z Arymatei i Nikodem, złożyli Twoje Ciało do grobu. Umęczone i martwe, po trzech dniach zmartwychwstało. Twoi kapłani składają Twoje Ciało w ludzkie serca. Eucharystia ma doprowadzić do chwalebnego zmartwychwstania tych wszystkich, którzy Twoje Ciało przyjmują. Oby nigdy na ziemi nie zabrakło kapłanów rozdających Komunię świętą. Przy tej stacji dziękujemy Ci za każde kapłańskie ręce, które rozdzielają Twoje Najświętsze Ciało jako pokarm.

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami


Stacja XIV – Grób Najwyższego Kapłana

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Grób Najwyższego Kapłana jest pusty. On zasiada po prawicy Ojca, by się wstawiać za nami. A na ziemi działa przez serca, usta, ręce, kapłanów. Wielkie kapłańskie dzieło trwa. Przy ostatniej stacji prosimy Cię Panie Jezu, nasz Najwyższy Kapłanie, abyś przyjął do siebie wszystkich zmarłych kapłanów i dał im udział w Twoim chwalebnym Zmartwychwstaniu.

Ojcze nasz…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami I Ty, która współcierpiałaś Matko Bolesna, przyczyń się za nami

źródło: <http://www.pijarzy.pl/modlitwa/droga_krzyzowa/_d4639_pol.html>


Modlitwa za chrześcijan prześladowanych

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

źródło: <http://misyjne.pl/modlitwy/modlitwa-za-chrzescijan-przesladowanych>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *